Poznejte kdo jsme
a pojďte do toho s námi.

Spolek SENIO TSK byl založen dne 12.5. 2015 zápisem do spolkového rejstříku vedeným u KS v Brně.

Snahou a náplní činnosti spolku je starat se o potřebné, se zaměřením na seniory aktivního penzijního věku. S vědomím v současnosti často složité situace této věkové kategorie v bytové otázce, je naším aktuálním cílem vybudování domu pro soběstačné seniory v lokalitě klidného prostředí Drahanské vrchoviny, v obci Benešov u Boskovic. Tento záměr nabyl konkrétnější formy na podzim r. 2018, kdy po předložení žádosti o dotaci na výstavbu komunitního domu u Ministerstva pro místní rozvoj byl dobrý předpoklad, že tato žádost bude kladně vyřízena. Dotaci spolek obdržel v dubnu 2019. Zrealizovat stavbu s kapacitou 18 bytů se podařilo v období 2019-2021.


Náš tým

Náš tým

Lenka Tlamková

Lenka Tlamková finanční poradkyně

776 108 047

Ing. Petr Koudelka

Ing. Petr Koudelka technik

605 068 098


Co je naší snahou?

Tento účel je pro seniory a potřebné naplňován zejména prostřednictvím:

  • zajišťování přiměřených a důstojných objektů bydlení
  • zajišťování aktivního prožívání volného času s respektováním jejich věku a zdravotního stavu
  • organizací pravidelných vzájemných setkání a návštěv
  • nabídka a hledání možností jejich pracovního uplatnění v běžném životě
  • pořádání výletů, návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí
  • realizací právního servisu a právní pomoci
  • rozvoj znalostí a vědomostí s akcentem na duchovní identitu jedince
  • zapojení do dobrovolných a charitativních činností
  • vystupování spolku jako právnické osoby oprávněné hájit zájmy seniorů a potřebných
  • realizace projektů směřujících ke zlepšování postavení a pozice seniorů a potřebných v rámci společnosti

Plánování

Začátek výstavby květen 2019, dokončení květen 2020, obsazení bytů červen 2020, o průběhu stavby sledujte menu "Aktuality", kde vás budeme informovat o průběhu výstavby (včetně fotodokumentace).

Finance

Akce je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Komunikace

Veškerý servis je pro nás samozřejmostí. Snažíme se vyhovět požadavkům ve všech ohledech. Je to pro nás závazek, že do toho jdete s námi.